پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : تولد جوجه لاك‌پشت‌هاي پوزه عقابي در كيش
شنبه، 11 خرداد 1398 - 15:18 کد خبر:40132
لاك پشت هاي پوزه عقابي همزمان با آغاز فصل بهار در ساحل جزيره كيش تخم گذاري ميكنند. اكنون پس از گذشت دو ماه از تخم گذاري، لاك پشت هاي متولد شده زندگي جديدشان را در آب‌هاي اقيانوس آغاز خواهند كرد.

تولد جوجه لاك پشت هاي پوزه عقابي در كيش

تولد جوجه لاك پشت هاي پوزه عقابي در كيش

تولد جوجه لاك پشت هاي پوزه عقابي در كيش

تولد جوجه لاك پشت هاي پوزه عقابي در كيش

تولد جوجه لاك پشت هاي پوزه عقابي در كيش

تولد جوجه لاك پشت هاي پوزه عقابي در كيش

تولد جوجه لاك پشت هاي پوزه عقابي در كيش

تولد جوجه لاك پشت هاي پوزه عقابي در كيشتولد جوجه لاك پشت هاي پوزه عقابي در كيش