پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : پرورش فقر و تبعيض يا پرورش ميگو؟
جمعه، 17 خرداد 1398 - 12:10 کد خبر:40170
حقايقي تكان دهنده از آنچه بر سر سواحل هرمزگان به اسم مزارع پرورش ميگو مي رود.

به گزارش جنوب ايران نيوز، علي كوزه گر در يادداشتي در خبرگزاري فارس آورده است: 
روئين تني سياسي

متاسفانه نوع عجيبي از روئين تني سياسي در بعضي مقامات رخ داده است كه هر چه رسانه ها با دلايل و شواهد آشكار، تخلفات واضح پيش چشم مردم را بلند و بلند تر صدا مي زنند، حتي زحمت يك جوابيه نيز به خود نمي دهند و در سكوت كامل اداري، قضايي و امنيتي به ادامه تخلف خود مي پردازند.پرورش فقر و تبعيض يا پرورش ميگو؟

به عنوان نمونه سال گذشته اعتراض شديد همراه با شواهد و دلايل متقن و استشهاد اهل محل در اين خبرگزاري منتشر شد كه چرا بيش از ۲۰۰ هكتار زمين براي پرورش ميگو به رئيس شوراي شهرستان قشم واگذار شده است(بيشتر بخوانيد). تا اين لحظه هيچ جوابيه اي در تحريريه ما دريافت نشد و زمين مزبور، پيش چشم اهالي، در سكوت كامل قضايي، اداري و امنيتي در حال تسطيح و انجام عمليات عمراني هست. اين زمين يكي از صدها هكتاري است كه در قشم و در جاي جاي استان واگذار شده است. 

 

واگذاري زمين يا سرزمين؟

در برخي موارد واگذاري ها به قطعه هاي بيش از ۹۰۰ هكتار و ۱۰۰۰ هكتار رسيده است(بيشتر بخوانيد). البته شايد ۱۰۰۰ هكتار را ديگر نتوان قطعه ناميد و اصطلاح سرزمين مناسب تر است. براي درك بزرگي اين مساحت كافيست بدانيد اين اندازه، تقريبا به بزرگي جزيره ابوموسي مي باشد(بيشتر بخوانيد). مطالعات ميداني ما نشان مي دهد مجوز ده هكتار از اين زمين ها مشتري هايي با قيمت حدود  يك ميليارد تومان دارد.


نمايندگان عالي دولت در استان رسما عنوان مي كنند كه ما براي سرمايه گذاران فرش قرمز پهن كرده ايم(بيشتر بخوانيد) و شوربختانه كه مي دانيم به هر كدام از اين به اصطلاح سرمايه گذاران، علاوه بر اعطاي زمين (بخوانيد سرزمين) ميلياردها تومان تسهيلات بسيار مناسب داده شده است تا بر روي اين زمين ها به اصطلاح سرمايه گذاري كنند! (بيشتر بخوانيد).

 سال گذشته در يك گزارش، خبر از سرمايه گذاري تنها ۲۰ ميليون توماني شركت صدف پديده قشم در ازاي تسهيلات بانكي ۱۹ ميليارد توماني داديم(بيشتر بخوانيد). هر چند خبر استناد شده مربوطه ديگر روي پرتال استانداري هرمزگان در دسترس نيست، اما با يك جستجوي ساده در سايت هاي خبري ديگر مي توان به صحت اين خبر پي برد(بيشتر بخوانيد).

 

قسمت تلخ تر ماجرا

قسمت تلخ تر ماجرا هنوز مانده است. مديران عالي و اقتصادي استان بنا دارند ۵۰ هزار هكتار از اراضي اين استان را با همين روش عجيب واگذار نمايند(بيشتر بخوانيد)!

 واقعيت اين است كه اين زمين ها همان انفالي است كه در اصل 45 قانون اساسي و بالاتر از آن در قرآن كريم برحفظ آن به نفع ملت تاكيد شده است. آيا واگذاري اين زمين ها به يك عده خاص با آن آيه كريمه كه مي فرمايد:« كَي' لَا يَكُونَ دُولَةً بَينَ الأَغنِيَاءِ مِنكُم - باشد كه قدرت، در دست ثروتمندانتان محدود نماند-حشر.7» هم خواني دارد؟

 

سهم مردم بومي محلي تقريبا هيچ

از طرفي اگر قرار بر تقسيم منابع طبيعي باشد قطعاً مردم بومي- محلي همان منطقه در اولويت هستند تا يقه سفيدهايي كه در بعضي مزارع پرورش ميگو حتي حاضر نيستند مردم بومي را به عنوان كارگر جذب كنند. اين در حالي است كه مديريت كلان استان بارها در كلام، اولويت واگذاري زمين هاي پرورش ميگو را به متقاضيان بومي داده است(بيشتر بخوانيد)

مردم هرمزگان عمدتاً يا صياد بودند يا كشاورز و يا تاجر. پرداختن به آنچه كه در سالهاي اخير بر سر صيادي و تجارت آمده است در چارچوب اين مقاله نيست. اما سخن اين است كه اگر اشتغال پايدار براي اين بوميان آفريده نمي شود، اقل قضيه اين است كه راه را بر انجام پيشه آبا و اجدادي شان نبنديم.

متاسفانه مصاحبه هاي ميداني ما حاكي از آن است كه در بسياري از روستاها، چندين سال است كه به مردم، وعده واگذاري زمين براي پرورش ميگو داده شده است و علي رغم اينكه با هماهنگي فرمانداري ها و بخشداري ها، تعاونيهاي بومي و محلي جهت دريافت زمين پرورش ميگو تشكيل شده، هيچ زميني به آنها واگذار نگرديد(ويدئو ها و مستندات مربوطه در گزارش مفصل ديگري منتشر خواهد شد). و بالعكس در جلوي چشم اهالي، زمين هاي آبا و اجداديشان به صورت چند صد هكتاري به آقايان يقه سفيد واگذار گرديده است. نمونه اين زمين‌ها را مي‌توان در كولغان، جلابي، نغاشه، تنبان و بسياري نقاط ديگر استان ديد.

 

حريم آزادراه

چگونه در شرق بندرعباس زمين هايي به طول بيش از ۲۰ كيلومتر بدون رعايت حريم آزادراهِ در حال ساخت واگذار شده است؟ هزينه تغييري كه اين حجم از آب در جنس زمين مورد استفاده براي ساخت آزادراه به جاي مي گذارد و پل هاي پرهزينه اي كه براي عبور آب و پساب اين مزارع از عرض آزادراه بايد ساخته شود به عهده كيست؟ كاربري تجاري كيلومترها زمين جنب آزاد راه به چه كساني خواهد رسيد؟


 

عدم مطالعه كافي زيست محيطي

از نگاه ديگر فرض را بر اين مي گذاريم كه همه اين ماجراها در نهايت صحت و سلامت اداري رخ داده است و همانگونه كه در رپرتاژ منتشر شده در فضاي مجازي آمده است همه دلسوزان وضعيت مزارع پرورش ميگو ، «چوپان دروغگو» باشند! سوال ديگر و بزرگتر اينجاست كه چرا آسيب بزرگي كه اين حجم زياد از پرورش ميگو به محيط زيست مي زند در نظر گرفته نشده است؟

 

 پساب ناشي از هزاران هكتار مزرعه پرورش ميگو را كدام اكوسيستم تاب خواهد آورد؟ توان خود پالايي سواحل خليج فارس و درياي عمان را چه نهادي محاسبه كرده است؟ گِلي شدن سواحل ماسه اي، افزايش بي رويه و غير مفيد جنگل هاي حرا و بسياري اثرات سوء دستكاري طبيعت را چه كسي تخمين زده است؟ در صورت شيوع بيماري لكه سفيد در اين مزارع، پساب آنها چه تاثيري بر حيات وحش دريايي خواهد گذاشت؟ چه تعداد پرسنل آموزش ديده اي در شيلات هرمزگان استخدام شده اند و چه ميزان وسيله نقليه در اختيار دارند تا بر ميزان آمونياك و فسفر خروجي از اين مزارع نظارت داشته باشد؟ با اين حجم زياد آمونياك، محدوديت رشد فيتوپلانكتون ها و در نتيجه كاهش منابع غذاي آبزيان را نخواهيم داشت؟ چه نوع جلبك هايي كاهش و چه نوع جلبك هايي افزايش خواهند يافت؟ چرا مزارع با اين فاصله نزديك نسبت به خور ها و تالاب ها جانمايي شده اند؟


 

چرا نظر كارشناسي دانشمندان اين عرصه مورد توجه قرار نمي گيرد؟ اگر در يك چنين پروژه اي نظر مركز اقيانوس شناسي خليج فارس گرفته نشود، اصلا مركز اقيانوس شناسي با آن همه تجهيزات و دانشمند به چه درد اين كشور مي خورد (بيشتر بخوانيد

 

جمع بندي

متاسفانه روئين تني سياسي به نحوي است كه مثلا در قضيه صيد ترال هرچقدر مستند سازي، نگارش مقاله و درج خبر و گزارش انجام شد اتفاق خاصي در بدنه مديريتي اجرايي، قضايي و امنيتي استان رخ نداد. و مديريت عالي استان آن را جو سازي هاي بي مورد مي دانست(بيشتر بخوانيد)، تا جايي كه در نهايت نيروي دريايي سپاه مجبور به ورود به نفع ملت شد (بيشتر بخوانيد). و در عمليات هاي متعددي اين غول هاي ماهي خوار را در تور انداخت(بيشتر بخوانيد).

پس از آن بود كه مديريت عالي استان، بدون در نظر گرفتن اينكه نيروهاي نظامي از فرماندهي كل قوا دستور مي گيرند نه شخص ديگر، عنوان كرد ما به نيروي دريايي سپاه ماموريت مي دهيم برخورد نمايند (بيشتر بخوانيد)!

 در قضيه مزارع پرورش ميگو نيز كار ما گفتن و نوشتن است. اميد است مديريت جديد قضايي استان و كشور، يا جلوي نوشتن ما را بگيرند يا جلوي نوشته شدن اين قرارداد هاي عجيب و غريب را كه بيش از اين سوهان روح ملت نباشيم. 

 و اگر اتفاقي كه بايد، رخ نداد، به عنوان يك خبرنگار كه وظيفه دارد صداي مردم باشد، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي خواهم همان گونه كه در موضوع كشتي هاي بظاهر چيني ورود كردند، در اين مقوله نيز ورود كرده و حق پابرهنگان كه به فرموده امام خميني ولي نعمتان اين انقلاب هستند را بازپس بگيرند. جايي كه عدالت رعايت نشود قطعا ظلم اتفاق افتاده و سكوت در برابر ظلم روا نيست.