پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : 14 استان در آستانه خاموشي‌هاي تابستاني
دوشنبه، 10 تیر 1398 - 10:26 کد خبر:40230
هم اكنون استان‌هاي سمنان، خراسان‌جنوبي، يزد، كرمان، هرمزگان، بوشهر، ايلام، البرز، زنجان، اردبيل، آذربايجان‌غربي، كردستان و كلانشهر‌هاي مشهد و اهواز در محدوده زرد و هشدار قرار دارند.

به گزارش جنوب ايران نيوز، رنگ قرمز در اين نقشه نشان دهنده مناطقي است كه ميزان مصرف برقشان به بيش از حد مجاز رسيده و از اين رو ضروري‌است ساكنان اين نواحي با كاهش حداقل ۱۰ درصد از برق مصرفي خود شرايط را براي تداوم تامين برق پايدار در اين بخش‌ها امكان‌پذير كنند.
 
استان‌هاي پرمصرف و خوش مصرف برق كدامند؟
بر اساس اين گزارش، نقاط زرد در اين نقشه كه دقايقي پيش منتشر شده نشان دهنده مناطقي است كه مصرف برق آن‌ها رو به افزايش است. هم اكنون استان‌هاي سمنان، خراسان‌جنوبي، يزد، مناطق جنوبي استان كرمان، هرمزگان، بوشهر، ايلام، البرز، زنجان، اردبيل، آذربايجان‌غربي، كردستان و كلانشهر‌هاي مشهد و اهواز در محدوده زرد و هشدار قرار دارند و مشتركان در اين مناطق مي‌توانند با كاهش حداقل پنج درصد از ميزان برق مصرفي خود، در وضعيت سبز و پايدار قرار گيرند.
 
 
همچنين نقاط سبز در نقشه استان‌هايي را با مصرف متعادل و عادي نشان مي‌دهد و بيانگر آن است كه مشتركان در اين مناطق با صنعت برق، همكاري بيشتري دارند.