پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : خبر خوش مالياتي/ امسال ماليات‌نويسي علي‌الراس نداريم!
پنجشنبه، 13 تیر 1398 - 15:26 کد خبر:40257
ماليات نويسي علي‌الراس در هرمزگان در سال‌هاي گذشته داد بسياري از كسبه و فعالان اقتصادي استان را درآورده بود به طوري كه در سال گذشته شاهد اعتراضات زيادي در اين زمينه بوديم. امسال اما مريدي مديركل امور مالياتي هرمزگان گفته كه علي‌الراس نويسي مالياتي نداريم.


به گزارش جنوب ايران نيوز، شاكررضا مريدي صبح امروز در گفت و گو با فارس اظهار داشت: با اصلاح ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم، تشخيص علي‌الراس حذف شده و كليه رسيدگي‌ها از اول سال ۹۸ مي‌بايست براساس اسناد و مدارك موجود در سامانه‌هاي سازمان امور مالياتي صورت گيرد. 


امسال ماليات‌نويسي علي‌الراس نداريم


وي افزود: درصورتي كه مؤدي از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري كند، مامورين مالياتي مي‌بايست نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب‌شده موديان از طرح جامع مالياتي به موجب برگ تشخيص اقدام كنند و تمام دستگاه‌هاي اجرايي و... به سامانه امور مالياتي ارتباط دارند. 
 
مريدي خاطر نشان كرد: همچنين رسيدگي از طريق اظهارنامه برآوردي مانع از تعلق جريمه‌ها و اعلام مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه براي مؤدي نيست. 
 
مديركل امور مالياتي هرمزگان گفت: شنبه ۱۵ تيرماه، آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات برارزش افزوده است. 
 
مريدي با بيان اينكه مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل بهار تا ۱۵ تيرماه است، افزود: اين مهلت قابل تمديد نيست.
 
وي ابراز داشت: مؤديان به منظور برخورداري از هرگونه تسهيلات قانوني و جلوگيري از تعلق جرايم مالياتي، مي‌بايست تا تاريخ ۱۵ تيرماه نسبت به ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۸ و پرداخت ماليات و عوارض متعلقه اقدام كنند.
 
مريدي افزود: مطابق قانون، مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده حداكثر ۱۵ روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را از طريق سايت عمليات الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ارائه و ماليات و عوارض متعلق را پرداخت كنند.
 
مديركل امور مالياتي هرمزگان با هشدار نسبت به مؤدياني كه نسبت به تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده در موعد مقرر اقدام نمي‌كنند؛ گفت: در راستاي اجراي بند ۵ ماده۲۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده، اين موديان معادل ۵۰ درصد ماليات متعلقه مشمول جريمه خواهند شد كه از مؤديان درخواست مي‌شود در موعد مقرر نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي اقدام كنند تا مشمول اين جريمه نشوند.