پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : بزرگترين واردكنندگان "تلفن همراه"در جهان
شنبه، 15 تیر 1398 - 23:14 کد خبر:40269
مجموع ارزش واردات تلفن همراه طي سال گذشته ميلادي(2018) برابر با 294.4 ميليارد دلار بوده است كه اين ميزان بيانگر افزايش 3.3 درصدي براي تمام كشورهاي واردكننده است.


 
 

 به گزارش جنوب ايران نيوز، توليد و فروش تلفن همراه يكي از مهمترين بخش هاي تجاري در سطح بين المللي را به خود اختصاص داده است. تقاضا و عرضه در حوزه مذكور گردش مالي تضمين شده اي را براي كمپاني هاي توليدكننده ايجاد كرده تا اين كار و كسب كمتر گرفتار ركود و چالش شود. اما چه كشورهايي بيشترين ميزان واردات تلفن همراه در جهان را به خود اختصاص داده اند؟ پاسخ اين پرسش را در مطلب امروز دنبال مي كنيم.

بزرگترين واردكنندگان

 

 

مجموع ارزش واردات تلفن همراه طي سال گذشته ميلادي(2018) برابر با 294.4 ميليارد دلار بوده است كه اين ميزان بيانگر افزايش 3.3 درصدي براي تمام كشورهاي واردكننده از سال 2014 تا انتهاي 2018 و همچنين كاهش 5.2 درصدي در مقياس سالانه(2018/2017) است.

ميان بزرگترين واردكنندگان، رتبه نخست به اروپايي ها با 106.3 ميليارد دلار- يا به عبارتي 36.1 درصد كل واردات تلفن همراه در جهان- اختصاص دارد. در جايگاه دوم و در رقابتي نزديك! آسيايي ها با 35.8 درصد قرار مي گيرند. آمريكاي شمالي با 22.1 درصد نيز در رتبه سوم ايستاده است. مقادير كمتري برابر با 2.7 درصد براي آمريكاي لاتين(بدون حضور مكزيك و با حضور منطقه كارائيب)، 1.7 درصد براي اقيانوسيه(با پرچمداري استراليا) و 1.5 درصد نيز براي افريقا گزارش شده است.

كشورهايي كه نامشان در ادامه مي آيد مجموعا 73 درصد از واردات تلفن همراه در سال گذشته ميلادي را به خود اختصاص داده اند.

آمريكا

ارزش واردات: 53.9 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  18.3 درصد

 

هنگ كنگ

ارزش واردات: 42.1 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  14.3 درصد

 

هلند

ارزش واردات: 20 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  6.8 درصد

 

ژاپن

ارزش واردات: 17.6 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  6 درصد

 

آلمان

ارزش واردات: 12.7 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  4.3 درصد

 

انگليس

ارزش واردات: 11.2 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  3.8 درصد

 

امارات

ارزش واردات: 8.9 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  3 درصد

 

جمهوري چك

ارزش واردات: 7.2 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  2.4 درصد

 

فرانسه

ارزش واردات: 6.7 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  2.3 درصد

 

روسيه

ارزش واردات: 6.3 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  2.1 درصد

 

كانادا

ارزش واردات: 6.1 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  2.1 درصد

 

اتريش

ارزش واردات: 5.9 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  2 درصد

 

اسلواكي

ارزش واردات: 5.6 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  1.9 درصد

 

ايتاليا

ارزش واردات: 5.5 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  1.9 درصد

 

مكزيك

ارزش واردات: 5.1 ميليارد دلار

سهم از كل واردات تلفن همراه در جهان:  1.7 درصد

ميان كشورهاي فوق، بيشترين ميزان رشد شاخص واردات از سال 2014 تا انتهاي 2018 گزارش شده است براي: جمهوري چك با رشد 164.1 درصدي، هلند 60.9 درصد، كانادا 36.6 درصد و هنگ كنگ 35.3 درصد.

مهمترين روند نزولي در شاخص واردات نيز گزارش شده است براي: امارات با كاهش 60.5 درصد و مكزيك با 16.3- درصد.