پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : دولت متمركز و مرزنشينى
دوشنبه، 31 تیر 1398 - 23:18 کد خبر:40413
سيداحسان قتالى

در كشورهاى متمركز و بسيط مانند ايران و فرانسه برخلاف كشورهاى نيمه متمركز يا عدم تمركز و فدرالي مانند آلمان،قدرت و تقسيم ثروت از طريق مركز به مناطق مختلف كشور تفويض و تقسيم ميگردند. در يك كنكاش تاريخى در نحوه اداره كشور ايران همواره كشورمان بصورت متمركز اداره شده است. اين نحوه مديريت با توجه به بعد مسافت مناطق مرزى و دورافتاده همواره مشكلاتى را بهمراه داشته است.عدم شناخت كافي مديران، عدم آشنايي تصميم گيرندگان مركزنشين، تخصيص ناعادلانه امكانات و منابع مالى كه نهايتاً با عدم توسعه هماهنگ كشور همراه شده است.
 
استان هرمزگان كه يكى از استانهاى مرزى با بعد مسافت زياد از مركزيت قدرت سياسى كشور قرار دارد همواره از وجود دولتهاى متمركز آسيب ديده است. اين استان از ويژگيهاى خاص جغرافيايي بجهت بيش از هزار كيلومتر مرز آبي در كرانه هاى خليج فارس تنگه هرمز و درياى عمان برخوردار است كه با توجه به صنعت حمل و نقل دريايي در تجارت جهانى و اهميت اين موضوع همواره نظر مركزنشينان را به نوعى جلب نموده است.
 
يكى از نواقصى كه از نتيجه دولت متمركز در استان هرمزگان بنظر مى آيد پارادوكس درآمد و هزينه در اين استان است. درآمدهايى بيشتر از هزينه كه از محل درآمدهاى مالياتى و عوارض اين استان عايد مى آيد اما بجاى هزينه در اين استان سر از مركز يا استان هاى ديگر در مي آورد كه همواره بر ناكارامدى سيستم متمركز صحه گذاشته است.
 
استان هرمزگان كه به عنوان دروازه ورود و خروج كشور مطرح است بجهت متمركز بودن كشور نتوانسته است مسير توسعه را همراه با ديگر مناطق و استانهاى ديگر بپيمايد. مهمترين نقصي كه همواره به چشم مى آيد كمبود شبكه بزرگراهي استاندارد با توجه به حجم ترانزيت و حمل كالاها از اين استان است كه باعث كشته شدن روزانه شهروندان در اين جاده هاي ناقص و ناايمن شده است.البته ورود اخير دكترهمتي استاندار هرمزگان به موضوع راه ها بر توسعه در اين بخش حركت داده است اما كافي نيست.
 
اگر از بندرعباس سري به شرق يا غرب استان هرمزگان بزنيد ميتوانيد بر عدم توازن توسعه حمل و نقل و ايجاد بزرگراهها پي ببريد.
 
ظاهراً اين عدم توازن به جهت دولت متمركز در مديريت استان و شهرستان نيز بي تاثير نبوده و به نوعي استان متمركز يا شهرستان متمركز نيز بوجود آمده است كه نمونه آنرا در جزيره قشم ميبينيم. جزيره اي كه بجهت توسعه و عمران به منطقه آزاد تجاري ارتقا يافته است اما غرب آن كه تا مركز ادارى جزيره كه در منتهي اليه شرقي قرار دارد زمين تا اسمان تفاوت دارد. در بحث توسعه راهها در جزيره قشم كه ميتوان گفت هنوز هيچ حركت درخور و شايسته اي انجام نگرفته است(از پل خليج فارس گرفته تا عمليات بزرگراهي در جزيره كه روزانه افرادي را به ورطه مرگ ميكشاند)
 
يكى ديگر از موضاعت عدم توازن در استان هرمزگان كه درنتيجه دولت متمركز ايجاد شده است عدم توازن در اشتغال وصنعت است بگونه اي كه در برخي مناطق اعم از اطراف بندرعباس دهها كارخانه عظيم ايجاد شده كه باعث معضل زيست محيطي نيز شده است اما در برخي ديگر از مناطق استان با توجه به عدم امكان كشاورزي و دامداري و دارا بودن پتانسل هاي فوق العاده صنعتي دريغ از يك كارخانه توليدي و صنعتي كه جاى تامل دارد./خميرنيوز