پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : آمارهايي نگران‌كننده از شاخصه‌هاي سلامت در هرمزگان
یکشنبه، 20 مرداد 1398 - 19:34 کد خبر:40528
استان هرمزگان بر خلاف آنچه كه دانشگاه علوم پزشكي آن مدعي است، در بسياري از شاخص‌هاي سلامت در مقايسه با ميانگين كشوري از وضعيت نگران‌كننده‌اي برخوردار است و اين در حالي است كه مسؤولان اطلاع رساني اين دانشگاه بجاي پذيرش انتقادات و نقدها در اين زمينه در اغلب اوقات با تكذيب‌ها سعي در پوشاندن اشكالات در اين بخش دارند.

به گزارش جنوب ايران نيوز، استان هرمزگان بر خلاف آنچه كه دانشگاه علوم پزشكي آن مدعي است، در بسياري از شاخص‌هاي سلامت در مقايسه با ميانگين كشوري از وضعيت نگران‌كننده‌اي برخوردار است و اين در حالي است كه مسؤولان اطلاع رساني اين دانشگاه بجاي پذيرش انتقادات و نقدها در اين زمينه در اغلب اوقات با تكذيب‌ها سعي در پوشاندن اشكالات در اين بخش دارند اما غافل از آنند كه روزي خودشان نيز گرفتار كمبودها و معايب اين سيستم خواهند شد و ممكن است جان‌ خود و عزيزان خود را نيز از دست بدهند.
 
برخي از اين شاخص‌ها در مقايسه با ميانگين كشوري را در ذيل بخوانيد كه از زبان رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بيان شده است.
 
▪️اميد به زندگي در بين مردان/ هرمزگان: ۷۱ سال/ كشور: ۷۴سال
▪️اميد به زندگي در بين زنان/ هرمزگان: ۷۶ سال/ كشور: ۷۶/۹سال
▪️مرگ و مير زنان باردار/ هرمزگان ۲برابر ميانگين كشوري
▪️مرگ ناشي از حوادث/ هرمزگان: ۸۸ درصد/ كشور ۶۳درصد
▪️شيوع فشارخون/ هرمزگان: ۲۴ درصد/ كشور ۲۱درصد
▪️كم‌تحركي/ هرمزگان: ۶۳درصد / كشور ۵۵درصد
▪️مصرف‌ فست‌فود/ هرمزگان: ۱۸درصد / كشور: ۱۴درصد
 
 
منبع آمارها: خبرگزاري صدا و سيما