پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : تداوم حياط خلوتي در كيش
یکشنبه، 27 مرداد 1398 - 13:05 کد خبر:40547
غلامحسين مظفري مديرعامل منطقه آزاد كيش، حميدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف نماينده فعلي تهران را به عنوان عضو شوراي مشورتي سازمان منطقه آزاد كيش منصوب كرد.