پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : كودك 9 ساله هرمزگاني، عضوش را اهدا كرد
شنبه، 2 شهریور 1398 - 20:27 کد خبر:40631
پس از تاييد مرگ مغزي اين بيمار از سوي پزشكان متخصص مغز و اعصاب، با رضايت خانواده اش، دو كليه وي توسط تيم فوق تخصصي پيوند و با همكاري واحد اهداي عضو هرمزگان، براي انجام عمل پيوند به بيمارستان سينا شيراز ارسال شد.

به گزارش جنوب ايران نيوز، رييس واحد اهداي عضو هرمزگان روز شنبه به ايرنا گفت: "فاطمه زهرا" دختر ۹ ساله اهل حاجي آباد، ۲۵ مردادماه امسال با تشخيص افت سطح هوشياري در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان كودكان بستري و در نهايت دچار مرگ مغزي مي شود.
 
 پس از تاييد مرگ مغزي اين بيمار از سوي پزشكان متخصص مغز و اعصاب، با رضايت خانواده اش، دو كليه وي توسط تيم فوق تخصصي پيوند و با همكاري واحد اهداي عضو هرمزگان، براي انجام عمل پيوند به بيمارستان سينا شيراز ارسال شد.
  
 خانواده فرهيخته و ايثارگر اين كودك ۹ ساله با وجود قرار داشتن در لحظاتي سخت و جانكاه، با تصميمي درست و انساني به هموطنانشان حياتي دوباره بخشيدند.