پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : آيين فرزند پروري/ دليل دروغگويي كودكان بالاتر از 6 سال چيست؟
جمعه، 8 شهریور 1398 - 15:16 کد خبر:40681
دروغگويي كودك تا حدود ۶ سالگي طبيعي است و جاي نگراني نيست. اما از اين سن به بعد، جنبه‏ اخلاقي مي ‏يابد كه بايد با راهكارهاي درست، جلو آن را گرفت.


به گزارش جنوب ايران نيوز، آئين فرزند پروري بخش تازه‌اي در سايت و كانال ما است كه بررسي برخي نكات در اين زمينه مي‌پردازد.


 
دروغگويي كودك تا حدود ۶ سالگي طبيعي است و جاي نگراني نيست. اما از اين سن به بعد، جنبه‏ اخلاقي مي ‏يابد كه بايد با راهكارهاي درست، جلو آن را گرفت.
 
 
دروغگويي از ۶سالگي به بعد عللي دارد:
 
۱- محيط: دروغگويي اعضاي خانواده يا نزديكان، كودك را دروغگو مي‏كند. 
 
۲- جلب توجه: كودكان به طور فطري به توجه نياز دارند و گاهي براي جلب توجه ديگران به خود، دروغ مي‏گويند. توصيه مي‏شود به حد كافي به آنان توجه كنيد تا مجبور نشوند از اين طريق، توجه ديگران را به خود جلب كنند.
 
۳- انتقام ‏جويي: كودك، گاهي دروغ مي‏گويد تا از ديگري انتقام بگيرد. بهرام و شهرام دو برادرند. بهرام، شهرام را كتك مي‏زند و چون شهرام، توان مقابله با بهرام را ندارد، به دروغ، او را نزد پدر خطاكار معرفي مي‏كند تا پدر او را توبيخ يا تنبيه كند و به اين صورت، انتقام بگيرد.
در اين صورت، بايد به او درس انصاف بدهيد كه پسنديده نيست براي انتقام از ديگري، به دروغ متوسل شود.
 
۴- ترس از تنبيه: اگر كودكان، از تنبيه بدني در امان باشند، دروغ نمي‏گويند. اگر كودك بداند در صورت ارتكاب خلاف و عملي ناپسند، والدين يا معلم، او را تنبيه نمي‏كنند، بلكه به او آگاهي مي‏دهند و در صورت نياز، از او شكوه خواهند كرد، حقيقت را خواهد گفت.
 
۵- تكليف زياد: معلمي كه تكاليف فراواني را بر عهده‏ ي دانش ‏آموز مي‏گذارد؛ به گونه‏ اي كه انجام آن‏ها در توان كودك نيست، او را به دروغ وا مي‏دارد و كودك براي توجيه عدم انجام تكاليف، دروغ مي‏گويد.
 
۶- توقع بيش از حد: توقع بيش از حد والدين و معلم، كودك را به دروغ وامي‏دارد. والدين يا معلم به كودك مي‏گويند: چرا در درس رياضي نمره‏ ي 17 گرفتي؟ توقع ما از تو، نمره ‏ي 20 بود. كودك به دروغ مي‏گويد: وقت كم آوردم و....! از كودكان خود در حد توان و هوش آنان  توقع داشته باشيد.