پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : فاطمه جراره رئيس و فرزانه آرامش نائب رئيس شوراي شهر بندرعباس شدند
یکشنبه، 10 شهریور 1398 - 13:00 کد خبر:40686
براي منشي اول نيز جواد بلارك با 9 راي انتخاب شد و فيصل دانش نيز كه در سال دوم شورا رياست شوراي شهر بندرعباس را عهده دار بود خود را كانديداي منشي دوم و سخنگويي شورا كرد كه با 9 راي به اين پست در هيأت رئيسه شورا رسيد.


به گزارش جنوب ايران نيوز، در سومين سال از شوراي پنجم كه شايد بااهميت‌ترين سال فعاليت اين شورا به دليل همزماني فعاليت آن با انتخابات مجلس شوراي اسلامي باشد، صبح امروز انتخابات هيأت رئيسه آن پس از دو جلسه بي‌نتيجه سرانجام برگزار شد.براي رياست شورا 3 نفر شامل مجيد عسكري‌زاده، فاطمه جراره و جواد بلارك كانديدا شدند كه فاطمه جراره با 6 راي رئيس شورا شد و مجيد عسكري‌زاده كه خود را مدعي رياست مي‌ديد با 5 راي از جراره شكست خورد.

بدين ترتيب فاطمه جراره كه كم‌گوترين عضو شورا بود، رئيس شورا شد.

پس از آن براي نائب رئيسي شورا نيز راي‌گيري شد كه فرزانه آرامش ديگر زن شوراي شهر بندرعباس با 8 راي به اين عنوان انتخاب شد.

براي منشي اول نيز جواد بلارك با 9 راي انتخاب شد و فيصل دانش نيز كه در سال دوم شورا رياست شوراي شهر بندرعباس را عهده دار بود خود را كانديداي منشي دوم و سخنگويي شورا كرد كه با 9 راي به اين پست در هيأت رئيسه شورا رسيد.