بنا به گفته ها قدمت اين مراسم بين 376 تا 400 سال است.


علم هاي صاحب الزمان(عج)، رسول الله، امام حسن(ع)، زين العابدين، امام رضا(ع)، دو علمان و حضرت ابوالفضل(ع)، از علم هاي هستند كه شهرت بيشتري دارند.

علم ها، در روز پنجم محرم الحرام با حضور مديحه سرايان و افرادي كه داراي شهرت و اعتبار مذهبي هستند با گلاب ناب و صلوات شستشو داده مي شوند.

كار شستن علم ها از صبح آغاز و تا قبل از اذان ظهر ادامه دارد و در هنگام بستن علم ها مديحه سرايان چاوش خاني مي كنند.

آيين علم گرداني در ميناب

گفتني است علم ها با پارچه هاي كه اغلب به رنگ هاي قرمز و سبز هستند بسته مي شوند.

علم پيغمبر و صاحب الزمان(عج) در بين مردم مورد توجه بسياري قرار دارند؛ به طوري كه در هنگامي كه علم ها در خيابان در حركت هستند قبل از رسيدن علم ها اقدام به قرباني كردن گوسفند، پاشيدن گلاب، گل، نقل و نبات و پخش شيريني مي كنند.

علم ها از شاخه هاي درخت لور درست مي شوند كه بعد از شستن، آن ها را با پارچه هايي به رنگ قرمز و سبز مي پوشانند و بعد از اتمام كار، براي زيارت و تبريك وارد حسينيه مي شوند.

مراسم علم گرداني در بين مردم ميناب شهرت بسياري دارد به طوري كه مينابي هاي ساكن شهر هاي ديگر كشور و كشور هاي حاشيه خليج فارس، در اين مراسم حضور پيدا خواهند كرد.

آيين علم گرداني از حسينيه ماتم قلعه شروع مي شود به صورتي كه با آمدن علم صاحب الزمان(عج) و توقفي كوتاه صورت مي گيرد تا بقيه علم ها از جاي جاي مختلف شهر به آنجا بيايند، علم صاحب الزمان(عج) جلو و بقيه علم ها يك به يك پست سر هم از ميدان استقلال به سمت ميدان شهدا حركت مي كنند.

مردم همرام با حركت علم ها در مسير بلوار امام خميني(ره)، خيابان شهيد جهانگير اميني و ميدان ولايت به سمت حسينيه لب رودخانه به صورت دسته هاي عزاداري به سينه زني مي پردازند.

به هنگام رسيدن مردم به حسينيه لب رودخانه سيل خروشان مردم در قالب دسته هاي عزاداري در محل حسينيه لب رودخانه تا پيش از نماز مغرب به عزاداري خواهند پرداخت. / مهدي ذاكري

سينه زني