پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : آبتين اميري: جمع آوري سگهاي بلاصاحب در بندرعباس ادامه مي‌يابد
پنجشنبه، 14 شهریور 1398 - 12:01 کد خبر:40721
عضو شوراي شهر بندرعباس گفت: روال جمع آوري سگهاي بلاصاحب در شهر بندرعباس ادامه خواهد يافت و تا رسيدن به نقطه مطلوب اين سگ ها از سطح شهر جمع آوري خواهد شد.


به گزارش جنوب ايران نيوز، آبتين اميري عضو شوراي شهر بندرعباس و رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي شهر بندرعباس گفت:  روال جمع آوري سگهاي بلاصاحب در شهر بندرعباس ادامه خواهد يافت و تا رسيدن به نقطه مطلوب اين سگ ها از سطح شهر جمع آوري خواهد شد.
Image result for ‫آبتين اميري + هرمزگان‬‎

 

وي افزود: مديريت جمع آوري سگهاي بلاصاحب با سازمان پسماند شهرداري است كه جا دارد از تلاش مديريت اين سازمان و معاونت خدمات شهري شهرداري بندرعباس تشكر شود.

اميري خاطرنشان كرد: تاكنون حدود دوهزار سگ از سطح شهر بندرعباس جمع آوري شده است.در جمع آوري سگها وضعيت رعايت بهداشتي مورد توجه بوده است و اگر قرار است اين روند سازنده ادامه يابد، بايد به لحاظ اعتباري و سخت افزاري حمايت بيشتري براي توسعه اين امر صورت گيرد.

عضو شوراي شهر بندرعباس ادامه داد: در تلاشيم كه وضعيت نگهداري سگ ها در سايت محل نگهداري مورد نظر باز هم بهبود مي يابد تا سگ هاي جمع آوري شده در مراحل جديد جمع آوري از غذا و بهداشت مناسب بهره مند شوند.