پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : رونمايي از تجهيزات جديد ارتش
پنجشنبه، 11 مهر 1398 - 13:17 کد خبر:40894
پنج دستاورد جديد سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي زميني ارتش صبح پنجشنبه با حضور سرتيپ محمدحسين دادرس جانشين فرمانده كل ارتش و سرتيپ كيومرث حيدري فرمانده نيروي زميني ارتش رونمايي و به دستگاه هاي مربوطه نظامي تحويل داده شد.