پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : تا سال آينده، مدارس سمپاد، نمونه و شاهد حذف مي‌شوند!
دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:55 کد خبر:40998
وزارت آموزش و پرورش مكلف است حداكثر تا پايان سال تحصيلي ۹۹-۹۸ كليه واحدهاي آموزشي تحت مديريت را منحصراً به صورت دولتي و غيردولتي اداره كند.

به گزارش جنوب ايران نيوز، براساس پيشنهاد الحاقي احمدي لاشكي به طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مكلف است حداكثر تا پايان سال تحصيلي ۹۹-۹۸ كليه واحدهاي آموزشي تحت مديريت را منحصراً به صورت دولتي و غيردولتي اداره كند به گونه اي كه به جز مدارس استثنايي دولتي تنوع در كشور نباشد و ملاك ثبت نام در مدارس دولتي متناسب با فاصله محل سكونت با مدرسه باشد.
 
اين پيشنهاد الحاقي در صحن علني مجلس، با ۱۱۷ رأي موافق، ۵۸ رأي مخالف و ۸ رأي ممتنع به تصويب رسيد.