پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : دلايل بها ندادن به نيروهاي هرمزگاني در صنايع
دوشنبه، 22 مهر 1398 - 17:01 کد خبر:41001
يادداشت جالب پدرام مجيدي در هفته نامه دلفين درباره دلايل بها ندادن به نيروهاي هرمزگاني در صنايع و مناطق آزاد و مناصب ملي و ...