پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : نجات جان مادر باردار در حاجي آباد
سه شنبه، 23 مهر 1398 - 14:56 کد خبر:41025
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان حاجي آباد از نجات جان مادر باردار اهل روستاي سياري گرو سرخ توسط تيم سلامت مركز بهداشتي درماني فارغان و اورژانس 115 خبر داد.


به گزارش جنوب ايران نيوز، حسين اقتدار بختياري مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان حاجي آباد، از نجات جان مادر باردار اهل روستاي سياري گرو سرخ شهرستان حاجي آباد توسط تيم سلامت مركز بهداشتي درماني فارغان و اورژانس 115 خبر داد.

 
اقتدار بختياري گفت: مادر بارداري از روستاي سياري گرو سرخ با ماماي مركز بهداشتي درماني فارغان تماس تلفني داشته است ولي به دليل درد زياد زايماني قادر به صحبت نبوده و ماماي مركز كه از وضعيت بارداري پر خطر اين خانم در بارداري ششم اطلاع داشته احتمال مي دهد كه خانم وارد فاز زايمان شده است.
 
وي افزود: بلافاصله پس از هماهنگي با پرسنل اورژانس 115 با مراجعه به روستاي سياري محل سكونت خانم باردار در 30 كيلومتري شهر فارغان و بررسي وضعيت بيمار، اقدامات نخست درماني را آغاز مي كنند.
 
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان حاجي آباد بيان كرد: پس از رسيدن بر بالين مادر و انجام اقدامات اوليه درماني شرايط موجود حاكي از وضعيت اورژانسي مادر و شروع دردهاي زايماني مي دهد كه نياز به اقدامات فوري اورژانسي داشته، لذا سريعاً مادر در شرايط مناسب به زايشگاه بيمارستان فاطمه الزهرا (س)حاجي آباد منتقل مي شود.
 
به گفته مسئول زايشگاه بيمارستان فاطمه الزهرا (س) مادر در ساعت 8 صبح زايمان طبيعي داشته و در حال حاضر حال عمومي مادر و نوزاد مطلوب است.