پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : ثبت ركوردهاي جديد در فولاد هرمزگان
سه شنبه، 7 آبان 1398 - 21:27 کد خبر:41113
در كوره شماره ۲ ركورد تعداد ذوب تخليه شده روزانه به ميزان ۲۵ ذوب به دست آمده كه ركورد قبلي آن ۲۴ ذوب بوده است.

به گزارش جنوب ايران نيوز، به گفته سيد اصغر مدني معاون بهره‌برداري فولاد هرمزگان، كاركنان اين شركت با همت خود توانستند بارديگر دو ركورد جديد در تعداد ذوب‌هاي تخليه شده كوره شماره ۲ و مجموع كوره ها ثبت كنند. 
 
در كوره شماره ۲ ركورد تعداد ذوب تخليه شده روزانه به ميزان ۲۵ ذوب به دست آمده كه ركورد قبلي آن ۲۴ ذوب بوده است.
 
ركورد مجموع تعداد ذوب تخليه شده از كوره ها نيز به ۴۹ ذوب رسيده است.
 
مدني در ادامه گفت: تمام سعي ما  در آبان ماه ثبت ركورد جديد در تعداد ذوب تخليه شده و توليد تختال است.