پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : همايش بسيجيان بندرعباس
چهارشنبه، 6 آذر 1398 - 19:23 کد خبر:41250
بسيجيان بندرعباس همزمان با بسيجيان سراسر كشور در ۵ آذر روز بسيج مستضعفان در ورزشگاه تختي بندرعباس حضور يافتند و حماسه حضور ديگري را خلق كردند.

 
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس
همايش بسيجيان بندرعباس