پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : پوستر جديد سايت رهبر معظم انقلاب به همراه تصوير حاج قاسم
شنبه، 28 دی 1398 - 15:57 کد خبر:41572
سايت رهبر معظم انقلاب تصوير از سپهبد قاسم سليماني را منتشر كرده است.

به گزارش جنوب ايران نيوز، صفحه منتسب به شهيد سپهبد سليماني در فضاي مجازي پستي به اين شرح منتشر كرده است:
 
ذذ
 
«سايت رهبر معظم  انقلاب به همراه تصوير منتشرنشده سپهبد قاسم سليماني و قدس را منتشر كرد.»