پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : پرداخت‌بيمه‌بيكاري به بيكار شده‌هاي ناشي از كرونا
چهارشنبه، 6 فروردین 1399 - 19:04 کد خبر:41913
مديركل تعاون, كار ورفاه اجتماعي هرمزگان، گفت: كارگران مشمول قانون كار در بنگاه هاي اقتصادي استان كه به دليل پيشگيري از شيوع بيماري كرونا, شغل خود را از دست داده اند, مقرري بيمه بيكاري دريافت مي كنند.

به گزارش جنوب ايران نيوز، هادي ابراهيمي  مديركل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان افزود: با توجه به شيوع بيماري كرونا در كشور و  ايجاد مشكلات براي برخي از واحدهاي توليدي استان و بيكار شدن غيرارادي كارگران، بر اساس دستورالعمل مشترك بين  معاونت روابط كار وزارت تعاون, كار ورفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي، اين كارگران بيمه بيكاري دريافت مي كنند.
 
وي به اشاره به اينكه براي برقراري مقرري بيمه بيكاري نياز به مراجعه حضوري كارگران به ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كاريابي ها نيست، اظهارداشت: اين كارگران تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري با مراجعه به سايت Bimebikari.mcls.gov.ir  مي توانند از مقرري بيمه بيكاري بهره مند شوند.
 
هادي ابراهيمي اضافه كرد: پس از اخذ درخواست متقاضيان واجد شرايط بيمه بيكاري از طريق سامانه، نسبت به بررسي غيرحضوري كليه شرايط قانوني لازم، اقدام و بدون نياز به روال معمول و طرح موضوع در كميته‌هاي مربوطه، در صورت احراز شرايط قانوني براي دريافت مقرري بيمه بيكاري بابت ماه هاي اسفند سال گذشته و فروردين و ارديبهشت سال‌جاري اقدام خواهد شد.
 
قابل ذكر است كه تاكنون 400 نفر  در استان هرمزگان جهت دريافت مقرري بيمه بيكاري در سامانه مذكور ثبت نام كردند.