پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : برنامه‌هاي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج‌فارس در سال جهش اقتصادي
شنبه، 16 فروردین 1399 - 13:34 کد خبر:41966
مديرعامل منطقه‌ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس ضمن بيان اهداف و برنامه‌هاي اين منطقه ويژه اقتصادي، عزم راسخ براي ايجاد جهش توليد در سال پيش رو را مستلزم مجاهدت جهادگران اقتصادي كشور دانست.


به گزارش جنوب ايران نيوز، حسن خلج طهراني در تشريح اهداف منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس در راستاي ايجاد جهش توليد بيان كرد: در سال پيش رو تلاش داريم تا با تسهيل بستر توليد و توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز براي دست‌يابي به اين هدف بتوانيم چرخ هاي اقتصاد كشور را بيش از پيش به حركت درآوريم و ارزآوري بيشتري براي ايران اسلامي ايجاد كنيم.

وي افزود: تكميل پروژه احداث ديوار جاده و فنس پيراموني، احداث پل روگذر سايت شمالي به سايت توسعه و جذب سرمايه گذار و تسطيح 500 هكتار از اراضي سايت توسعه و احداث خيابان هاي اصلي آن از جمله اقدامات عمراني است كه اميدواريم در سال پيش رو محقق شود.
 
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس در ادامه تكميل پروژه گازرساني به نيروگاه سايت مياني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: چنانچه اين پروژه را نيز به اتمام برسانيم كمك شاياني به افزايش توليد در اين منطقه عظيم اقتصادي خواهد كرد.
 
وي اضافه كرد: از آبرساني به شركت هاي مستقر در سايت 600 هكتاري مطابق طرح جامع آب و احداث شبكه جمع آوري فاضلاب و شبكه توزيع آب فضاي سبز سايت جنوبي، جمع آوري و هدايت سيلاب هاي سايت شمالي و ارائه برنامه زمانبندي و همچنين ارائه گزارش توجيهي مطالعات فني و اقتصادي و زيست محيطي اجراي لايروبي اطراف اسكله، حوضچه چرخش و كانال دسترسي نيز غافل نخواهيم شد.
 
خلج طهراني تعميرات اساسي پل دسترسي، آبگير و اسكله منطقه ويژه را يكي ديگر اهداف مهم در سال جهش اقتصادي عنوان كرد و گفت: اخذ مجوز احداث ساختمان پنجره واحد كسب و كار منطقه ويژه مي تواند در ايجاد جهش اقتصادي بسيار موثر باشد.


وي بر توسعه‌ زيرساخت هاي تامين برق منطقه نيز تاكيد كرد و گفت: توسعه پست 400 به 230 كيلوولت لشكري، اجراي خط انتقال به پست 63/20 سايت شمالي و بهبود زيرساخت‌هاي برق رساني نيز در برنامه هاي ما قرار دارد.

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس در پايان دستيابي به اين اهداف را  بدون جانفشاني و ازخودگذشتگي پرسنل اين منطقه اقتصادي ميسر ندانست و گفت: در اين مجال بار ديگر به تمام مجاهدان سنگر جهاد اقتصادي خداقوت عرض مي كنم و اميدوارم پيام نهفته در تاكيد مقام معظم رهبري بر مقوله‌ اقتصاد را به خوبي درك كرده باشند و بار ديگر شاهد مجاهدت و دلاورمردي آنان باشيم.