پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : اهداى خون كاركنان شركت فولاد هرمزگان
چهارشنبه، 29 مرداد 1399 - 10:00 کد خبر:42497
كاركنان شركت فولاد هرمزگان در اقدامي انسان دوستانه و در راستاي مسئوليت اجتماعي و گسترش فرهنگ اهداي خون، خون خود را اهدا كردند.


به گزارش  نگاه جنوب ايران نيوز، كاركنان شركت فولاد هرمزگان در اقدامي انسان دوستانه و در راستاي  مسئوليت اجتماعي و گسترش فرهنگ اهداي خون، در روزهاي 25 و 26 مرداد در محل ساختمان بهداري اين شركت حاضر شدند تا با اهداي خون خود فرهنگ نوع دوستي را ترويج داده و به كمك هموطنان نيازمند به خون بشتابند.

اين حركت خداپسندانه با كمك سازمان انتقال خون و حضور پرسنل اين سازمان در فولاد هرمزگان صورت پذيرفت.


وضعيت اهداي خون در هرمزگان به دليل شيوع بيماري كرونا و مراجعه كمتر شهروندان براي اهداي خون، مناسب نيست و به يك سوم گذشته رسيده است و مشاركت كاركنان صنايع و دستگاه‌ها در اين اقدام خداپسندانه مي‌تواند كمك بزرگي به جامعه بيماران و نيازمندان به فرآورده‌هاي خوني بخصوص بيماران تالاسمي باشد.