پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : طرحي براي ساماندهي دفاتر كاري نمايندگان مجلس
شنبه، 1 شهریور 1399 - 12:57 کد خبر:42513
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تازگي طرحي را تقديم هيات رئيسه و اعلام وصول كرده‌اند كه در صورت تصويب نهايي تكليف دفاتر كاري در اختيار نمايندگان مجلس و همچنين وضعيت حقوق و مزاياي نمايندگان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي روشن مي‌شود.

به گزارش نگاه جنوب ايران نيوز، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تازگي طرحي را تقديم هيات رئيسه و اعلام وصول كرده‌اند كه در صورت تصويب نهايي يكبار براي هميشه تكليف دفاتر كاري در اختيار نمايندگان مجلس روشن مي‌شود. اين طرح كه با امضاي ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس طراحي شده است علاوه بر اين تامين خودرو و شفافيت حقوق و مزاياي نمايندگان در دوره نمايندگي را در دستور كار دارد.
 
دليل طراحي اين طرح از سوي نمايندگان مجلس يازدهم اين است كه عدم تعيين تكليف دفتر كار نمايندگان و تأمين خودرو براي آنها در حوزه هاي انتخابيه و پرداخت هزينه توسط مجلس و يا مساعدت و همراهي دستگاههاي اجرائي سبب شده است تا هم پرداخت هزينه به نمايندگان زمينه جوسازي عليه نمايندگان و مجلس شود و هم وابستگي به دستگاههاي اجرائي براي تأمين خودرو باعث عدم استقلال نمايندگان مي شود.
 
آنها معتقدند استفاده از ساختمان هاي استيجاري براي دفتر نمايندگان باعث مي شود تا همه اسناد و مدارك هر دوره در اختيار نمايندگان دوره هاي بعدي قرار نگيرد و ثابت نبودن محل دفتر باعث سردرگمي مردم در دسترسي به دفتر نمايندگان مي شود. پرداخت كل حقوق نمايندگان از مجلس هم باعث مي شود تا رديف هاي بودجه اي مجلس هم درست نشان داده شود و زمينه اي براي حمله به مجلس فراهم كند. به اعتقاد آنها پرداخت حداقل بخشي از حقوق نمايندگان توسط دستگاه متبوع تا اندازهاي اين مشكل را حل مي كند.
 
نمايندگان مي‌خواهند تا در اين طرح مواد (۷۴) و (۸۰) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را اصلاح كنند.
 
بر اين اساس دو تبصره به عنوان تبصره هاي (۲) و (۳) به ماده (۷۲) به شرح ذيل الحاق مي شود و شماره تبصره قبلي آن به (۱) تغيير مي يابد:
 
تبصره ۲- شهرداري هاي مراكز حوزه انتخابيه مجلس مكلفند با استفاده از منابع داخلي خود و يا تسهيلات اعطايي بانك ملي ايران با استفاده از زمين هاي دولتي موجود در اختيار وزارت راه و شهرسازي در مركز شهر و يا زميني هاي متعلق به خود در قبال تهاتر با زمين‌هاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي، به ازاي هر نماينده يك واحد آپارتمان و يا ويلائي  150 متري مطابق با نقشه مورد تأييد مجلس احداث و براي استفاده به عنوان دفتر نمايندگان به آنها اجاره دهند. اجاره اين واحدها به قيمت كارشناسي روز توسط مجلس شوراي اسلامي پرداخت مي شود. مجلس مكلف است با اولويت شهرهاي كوچكتر در اسرع وقت نسبت به تملك اين واحدها به قيمت كارشناسي روز اقدام نمايد.
 
بانك ملي ايران مكلف است در صورت درخواست شهرداري‌هاي مورد اشاره از محل منابع داخلي خود و يا محلهاي تعيين شده توسط بانك مركزي، تسهيلات مورد نياز را تأمين و با اقساط پنجساله واگذار نمايند. تبصره ۳- ادارات كل ديوان محاسبات استانها مكلفند با انعقاد قرارداد تأمين خودرو از آژانس هاي تأمين خودرو با راننده، در روزهاي حضور نماينده در حوزه انتخابية، نسبت به تأمين يك خودرو متعارف براي هر نماينده اقدام نمايند. هزينه هاي مربوطه در بودجه سالانه ديوان محاسبات منظور مي شود.
 
ماده۲ : تبصره ماده (۸۰) به شرح ذيل اصلاح مي شود: تبصرہ�" مقرري هزينه هاي نمايندگان در هر سال در جلسه مشترك هيأت رئيسه با كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با رعايت مقررات مالي مجلس به تصويب مي رسد حقوق و مزاياي نمايندگان شاغل در دستگاههاي اجرائي توسط همان دستگاه و نمايندگان بازنشسته و يا غيرشاغل در دستگاههاي اجرائي توسط مجلس پرداخت مي شود. در صورتي كه احكام حقوقي صادره توسط دستگاه اجرائي كمتر از احكام صادره توسط مجلس باشد مابه التفاوت احكام صادره به اضافه اضافه كاري ماهيانه شبيه دستگاههاي اداري دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز حق بيمه سهم كارفرما نسبت به مبلغ اضافي توسط مجلس پرداخت مي شود.
 
هر نوع پرداختي مازاد بر حكم حقوقي تحت هر عنوان اضافه كاري يا پاداش به جز عيدي، حق التدرس، حق راهنمايي و مشاوره پايان نامه، حق طبابت، حق العمل جراحي و كارمزد پژوهشي توسط دستگاه اجرائي متبوع به نماينده مجلس ممنوع است. قبل از تصميم مجدد در هر دوره به صورت علي الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل مي شود.