پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : روزي كه مسعود رجوي گفت: غلط كردم
جمعه، 7 شهریور 1399 - 20:22 کد خبر:42548
مسعود رجوي رهبر گروه تروريستي مجاهدين خلق (منافقين) گفت: ساواك مرا به همراه بيژن جزني، حاج مهدي عراقي و عباس شيباني شكنجه كرد تا بگوييم غلط كرديم. من با چند باتوم گفتم غلط كردم! اما حاج مهدي عراقي زير شكنجه غش كرد و نگفت.

به گزارش نگاه جنوب ايران نيوز، تاريخ تنها بيان رويدادهاي گذشته نيست. تاريخ براي عبرت‌آموزي است. البته براي كساني كه بخواهند عبرت بگيرند. اگر خاطرات مبارزان عليه دوران پهلوي را بخوانيد، پي به اين نكته مي‌بريد. در ميان مخالفان سلطنت پهلوي تنها گروهي كه در برابر شكنجه طاقت‌فرساي ساواك بيشترين مقاومت را كردند ياران امام خميني (ره) بودند كه اين مقاومت تنها با ايمان الهي ميسر شد. 
 
در كتاب «مسي به رنگ شفق، سرگذشت و خاطرات سيدمحمدكاظم بجنوردي» روايت جالبي از مقاومت شهيد حاج مهدي عراقي در زندان دوران پهلوي به روايت مسعود رجوي رهبر گروه تروريستي سازمان مجاهدين خلق مي‌خوانيد كه نشان‌دهنده نقش ايمان در مبارزه است.
 
روزي كه مسعود رجوي گفت: غلط كردم
 
روزي در همان بند چهار، روي يكي از نيمكت‌ها در كريدور نشسته بودم كه مسعود رجوي از بند ۶ آمد و گفت: «مي‌خواهم چيزي را به شما بگويم؛ قبل از اينكه از ديگران بشنوي!» با لبخند گفتم:«چيست؟» گفت:«يك روز مرا با حاج مهدي عراقي و بيژن جزني و دكتر عباس شيباني به انفرادي بردند و شروع كردند به زدن و گفتند بگوييد كه غلط كرديم و ديگر كار خلاف نمي‌كنيم.
 
بيژن جزني قبل از كتك خوردن گفت:«من غلط كردم» و كتكش نزدند. من هم (رجوي) چند تا باتوم خوردم و گفتم غلط كردم! اما حاج مهدي عراقي زير شكنجه غش كرد و نگفت غلط كردم. فقط در لحظات آخر گفت: «آخر چه كار كردم كه بگويم غلط كردم؟»و بدين ترتيب وساطت كردند كه حاجي بيشتر كتك نخورد.
 
يادآور مي‌شود: شهيد حاج مهدي عراقي از مبارزان عليه رژيم پهلوي و عضو هيات‌هاي موتلفه اسلامي در روز ۴ شهريور ۱۳۵۸ به همراه فرزندش حسام عراقي توسط گروهك فرقان به شهادت رسيد.