پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : تجليل بانك مركزي از فولاد هرمزگان براي انجام تعهدات ارزي
سه شنبه، 15 مهر 1399 - 17:42 کد خبر:42695
بانك مركزي از فولاد هرمزگان بدليل بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و انجام تعهدات ارزي تقدير كرد.

به گزارش نگاه جنوب ايران نيوز، همتي رييس كل بانك مركزي ايران در لوح تقديري به فرزاد ارزاني مديرعامل فولاد هرمزگان از اين صادركننده مطرح كشورمان به واسطه انجام تعهدات ارزي حاصل از صادرات تقدير كرد.
 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و كمك به تأمين منابع ارزي كشورمان در اين شرايط تحريمي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
 
تجليل بانك مركزي از فولاد هرمزگان براي انجام تعهدات ارزي
 
فولاد هرمزگان به عنوان يكي از مطرح‌ترين صادركنندگان حوزه صنايع فلزي كشورمان بشمار مي‌رود.
 
همتي رييس كل بانك مركزي در آيين تقدير از صادركنندگان عرصه بازگشت ارز به كشور كه با حضور ۵۰ صادر كننده برگزار شد، از فرزاد ارزاني مديرعامل فولاد هرمزگان تقدير كرد.
 
در بخشي از لوح تقدير همتي به فرزاد ارزاني مديرعامل فولاد هرمزگان آمده است: 
 
توليد و صادرات غير نفتي ، نقش معناداري در رشد و توسعه اقتصادي كشور، حفظ ارزش پول ملي و ثبات بازار ارز و بخش‌هاي واقعي و مالي اقتصاد دارد. در اين خصوص با توجه به وضعيت كلان اقتصادي و غير اقتصادي كشور از يك سو و وضع شديدترين و بي‌سابقه ترين تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشور ايران به ويژه در بخش هاي بانكي و نفتي از سوي ديگر نقش صادر‌كنندگان غيرنفتي در خط مقدم جنگ اقتصادي بسيار حائز اهميت است.
 
ازاين رو نظر بر اينكه در عرصه جنگ تمام عيار اقتصادي طي سال‌هاي اخير نسبت به صادرات غير نفتي و ايجاد درآمدهاي ارزي جهت تامين نيازهاي وارداتي كشور اقدام كرده ايد بدين وسيله از تلاش‌هاي جنابعالي در جهت حفظ توليد اشتغال استمرار صادرات غير نفتي و بازگشت منابع ارزي حاصل از صادرات در چرخه رسمي اقتصاد كشور تشكر و قدرداني مي شود و به اين مناسبت لوح سپاس به حضورتان تقديم مي شود.