پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : ترامپ يا بايدن؛ مهم است يا مهم نيست؟!
چهارشنبه، 30 مهر 1399 - 20:37 کد خبر:42749
سيد علي صالحي شاعر پُرآوازۀ معاصر يكي از مشهورترين اشعار خود در مجموعۀ «نامه‌ها» با عنوان «ري‌را» را كه با صداي زنده‌ياد خسرو شكيبايي ماندگار شده اين گونه به پايان مي‌رساند: «حال همۀ ما خوب است، اما تو باور نكن!» ... حالا حكايت «مهم نيستِ» آقاي روحاني است. او بايد بگويد «مهم نيست» اما ما نبايد باور كنيم. چرا؟ چون مهم است.


به گزارش نگاه جنوب ايران نيوز، مهرداد خدير در عصر ايران نوشت: رييس جمهوري گفته است «براي ايران مهم نيست چه كسي و كدام حزب در انتخابات آمريكا پيروز مي‌شود. هر دولتي كه در آمريكا سر كار بيايد مجبور است در مقابل ملت ايران تسليم شود.»

اين در حالي است كه پيروزي جو بايدن به منزلۀ بازگشت به «برجام» هر چند با احتمال تعيين شروط و سخت‌گيري‌هاي حقوق‌بشري است و ماندن ترامپ هم به معني تشديد فشارها.

سخنان حسن روحاني درست دو هفته قبل از انتخابات سرنوشت‌ساز ايالات متحده در 13 آبان 1399 بيان شده است.

خوانندۀ اين سطور شايد از نويسنده بپرسد اگر «مهم نيست» چرا از تعبير «سرنوشت‌ساز» استفاده كرده‌ام؟ پاسخ اين است: «چون مهم است!». احتمالا گفته خواهد شد اگر«مهم است» پس چرا روحاني مي‌گويد «مهم نيست»؟!

پاسخ اين است: چون او رييس جمهوري است و نمي‌تواند بگويد مهم است! اگر بگويد مهم است آنگاه در داخل خواهند گفت: چرا چشم شما به انتخابات آمريكاست و چرا به بايدن دل بسته‌اي؟ نكند با هم سر-و-سِر�'ي داريد؟ شايد هم آقاي ذوالنور يك چوبۀ دار ديگر بابت اين جمله در بهارستان برپا كند!

اگر بگويد مهم است آنگاه شايد دونالد ترامپ هم در مناظرۀ بعدي با جو بايدن به همين سخن استناد كند و بگويد: نگفته بودم مي‌خواهي آمريكا را تحويل ايرانيان بدهي؟!

هر چند كه ابراز تمايل چيني‌ها به پيروزي ترامپ به خاطر تضعيف موقعيت بين‌المللي آمريكا به قدر كافي به بايدن سوژه خواهد داد تا به ترامپ بگويد: در اين چهار سال چين را تقويت كرده‌اي نه تضعيف.

روحاني مي‌گويد مهم نيست. در حالي كه مهم است و همه هم مي‌دانند مهم است و از گفتار و رفتار او پيداست كه منتظر نيمۀ آبان است. اما نبايد بگويد مهم است چون سياست اين‌گونه اقتضا مي‌كند!

هم سياست اين گونه اقتضا مي‌كند و هم انگار اين نوع گفتار به يك سنت در جمهوري اسلامي بدل شده است و آقاي روحاني هم نخواسته اين سنت خدشه‌دار شود.

حسن روحاني در جايگاه رييس جمهوري روز چهارشنبه 30 مهر 1399 اين تعابير را به كار برده و جالب است يادآوري شود كه درست 40 سال قبل - كه بخش قابل توجهي از جمعيت امروز هنوز به دنيا نيامده بودند- در روز چهارشنبه 30 مهر 1359 نخست‌وزير (محمد علي رجايي) در يك كنفرانس مطبوعاتي در صبح همان روز گفت: «نتيجۀ انتخابات رياست جمهوري در آمريكا موضع ما را تغيير نمي‌دهد. كارتر يا ريگان براي ما فرقي نمي‌كنند. ما با هر دو مي‌جنگيم.»- [روزنامۀ اطلاعات، چهارشنبه 30 مهر 1359، صفحۀ 2]


سيد علي صالحي شاعر پُرآوازۀ معاصر يكي از مشهورترين اشعار خود در مجموعۀ «نامه‌ها» با عنوان «ري‌را» را كه با صداي زنده ياد خسرو شكيبايي ماندگار شده اين گونه به پايان مي رساند: «حال همۀ ما خوب است، اما تو باور نكن!»

حالا حكايت «مهم نيستِ» آقاي روحاني است. او بايد بگويد «مهم نيست» اما ما نبايد باور كنيم. چرا؟چون مهم است!