پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : آقاي‌وزيردستوردهيدفعاليت لنجداران‌از سرگرفته شود
جمعه، 23 آبان 1399 - 23:12 کد خبر:42881
لنج‌ها و لنجداران بنگاه‌هاي زودبازده و چرخ محرك بنادرند كه بدون هيچ تسهيلاتي صد‌ها هزار شغل ايجاد كرده‌اند و قطعا حمايت و تدابير موثر بر اين قشر سختكوش به سود اقتصاد و معيشت ساحل نشينان خواهد بود.

به گزارش نگاه جنوب ايران نيوز، كامران آتين عضو جامعه بندري و دريايي كشورمان در يادداشتي به اولويت‌هاي لازم براي طرح در سفر وزير صمت به هرمزگان پرداخته است.
 
ضمن خوش آمد به وزير صنعت ، معدن و تجارت، ارزش و جايگاه دريا در توسعه پايدار و ثروت افزايي ملي دريا عرصه‌اي مهم و استراتژيك در يك جغرافيا به شمار مي‌آيد كه هرمزگان دارنده اين گنج استراتژيك است.
 
آقاي وزير دستور دهيد فعاليت لنجداران از سر گرفته شود/ هر لنج يك بنگاه زودبازده اقتصادي است
 
كشورهاي داراي دريا و قابل دسترس به آب‌هاي‌ آزاد داراي ظرفيت بالاي بالندگي و پيشرفت همه‌جانبه اقتصادي و ارتباطي مي‌باشند كه يكي از آن‌ها قابليت توليد رو به گسترش علوم دريايي، صنعت، اشتغال، ثروت افزايي ملي و بين المللي و تأمين و اشاعه تغذيه دريايي و گردشگري است.
 
همواره يكي از شاخصه‌هاي سرزميني در ساحت توسعه‌يافتگي يك كشور، دسترسي به دريا و داشتن سواحل دريايي وسيع مي‌باشد به همين جهت كشورهاي غير كرانه اي دچار عقب‌افتادگي در عرصه پيشرفت و توسعه مي‌شوند.
 
نقش بنادر، گمركات، شيلات و گردشگري در رشد اقتصادي و فرا اقتصادي و ايجاد قدرت رقابت فراملي و جهاني يكي از مهم‌ترين و ارزشمندترين منابع تجديدپذير اقتصاد استراتژيك يك كشور مي‌باشد.
 
هرمزگان و بويژه سواحل مكران يكي از گذرگاه‌هاي اصلي كريدور جنوبي تجارت ايران و كشورهاي حوزه خليج فارس بوده و اين ظرفيت را دارد كه به منطقه‌اي ايده‌آل براي توسعه سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات محصولات مورد نياز بازارهاي مصرف و شاهراه اقتصاد دريايي منطقه‌ تبديل گردد.
 
مردم ساحل نشين هرمزگان سالها و بويژه در اين ايام و در شرايط تورمي نفس‌گير چشم انتظار حمايت دولتمردان و بويژه وزارت صمت، اقتصاد، راه و شهرسازي و جهادكشاورزي بوده و مطالبه مردم اين خطه سختكوش، برخورداري از ارز وارداتي، بار ملواني و مرزنشيني، فعال بودن بازارچه‌هاي مرزنشيني و توسعه و حمايت از بخش شيلاتي و كشاورزي است.
 
لنج‌ها و لنجداران بنگاه‌هاي زودبازده و چرخ محرك بنادرند كه بدون هيچ تسهيلاتي صد‌ها هزار شغل ايجاد كرده‌اند و قطعا حمايت و تدابير موثر بر اين قشر سختكوش به سود اقتصاد و معيشت ساحل نشينان خواهد بود.
 
يقيناً در اين برهه از زمان كه كشور درگير مشكلات اقتصادي است، دستوالعمل‌هايي در حمايت از ساحل نشينان مي‌تواند در توسعه اقتصادي و معيشتي دولت و ملت نقش آفرين باشد زيرا در اين دوره كشور ما بيش از هر زمان ديگري نيازمند حمل و نقل دريايي است و بايد موانع مربوط به اين كار از طرف مقامات مربوطه برداشته و فعاليت لنج‌ها از سر گرفته شود.
 
 هرمزگان يكي از نزديك‌ترين و كم‌هزينه‌ترين مسيرهاي دسترسي به تجارت كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان و برگ برنده ايران در تجارت جهاني و اقتصاد دريامحور است.
 
در اين شرايط سخت و دشوار اقتصادي كشور و چالش معيشتي مردم، هرمزگان با ظرفيت‌هاي شيلاتي، كشاورزي، گردشگري، ذخيره انرژي، بندري و تجاري مي‌تواند جهت رونق اقتصادي ، توسعه اشتغال و معيشت مردم نقش آفرين باشد.
 
*مطالبه مي‌شود با تدابير و همت عمل استاندار محترم هرمزگان و مجمع نمايندگان استان مطالبات ساحل نشينان و مرزنشينان به صورت مجدد با وزير صمت مطرح ، تا با اجراي برنامه‌هاي اقتصاد دريامحور محروميت از اين منطقه زدوده شود.